نام این تیم ستاره سرخ است و خود را آماده حضور در لیگ شهرستان می کند...