این پیاده روی باشکوه با استقبال بیش از 700 نفر از خانواده های علاقمند برگزارشد...