این گروه ورزشی از زیر مجموعه های هیات ورزش های همگانی شهرستان قائم شهر می باشد...