دیدار پایانی شب گذشته در سالن سرداران قائمشهر برگزار شد...