تیم نوجوانان بوکس این شهرستان در مسابقات قهرمانی استان به مقام نائب قهرمانی رسید...