این تورمنت با حضور چهار تیم در رده سنی پیشکسوتان و به مدت دو روز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود...