این مراسم شنبه 14 مرداد در ساختمان مجلس برگزار می‌شود...