هفته دوازدهم رقابت هاى ليگ دسته اول عصر سه‌شنبه در شهرهاى مختلف برگزار مى شود. نساجى در تهران به مصاف بادران مى رود...