با اعلام کمیته داوران کوپال ناظمی قاضی دیدار نساجی مازندران و صبای قم شد...