نساجی مازندران در هفته‌ی سیزدهم از سری مسابقات لیگ آزادگان در خانه به مصاف صبای قم رفت...