طبق روال بازی های خانگی نساجی، به بازیکنان حاضر در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان امتیاز دهید....