فروشگاه شهروند
aparat
smsbanner

دریافت رادیو نساجی اسپرت

bazaar
sibche
0

قائمشهر پتانسیل دوتیم دسته اولی را دارد؟

فوتبال این شهرستان کوچک نیز به مراتب خیلی بیشتر از وسعت جغرافیایی اش رشد داشته تا جایی که شهرستانی با جمعیتی کمتر از نیم درصد کل کشور دارای دو تیم فوتبال قوی و پر طرفدار در سطح دسته اول می باشد...

0

یادداشت وارده...

نساجی اسپرت: درکشور ما همیشه بحث بر سر این بوده و هست که یک مدیرعامل فوتبال همیشه باید فوتبال بوده تا با چم و خم فوتبال در ارتباط باشد که این مبحث همیشه موافقان و منتقدان خاص خود را به مراه داشت...

 

0

یه شهر و یه ناجی... قائمشهر و نساجی

نساجی اسپرت: در کمد را باز می کنی تا پیراهن نساجی را برداری و بپوشی و به ورزشگاه وطنی بروی. وطنی، این تنها مامن مردمان قائمشهر برای فرار از خستگی خیابانی که دیگر در اختیار ماشین هاست...

0

تحلیلی آماری عملکرد نساجی 91-1390

نساجی اسپرت: فصل 91-90 لیگ آزادگان با قرارگیری نساجی مازندران در رده پنجم جدول به پایان رسید. در این پست خبری به بررسی و تحلیل آماری عملکرد نساجی و گلزنان این تیم در فصلی که گذشت می پردازیم...

صفحه250 از250