این مسابقات در شهر باتومی گرجستان در حال برگزاری هست...