در ادامه می‌توانید ویدئوی صحبت‌های سرمربیان دو تیم نساجی و ایرانجوان پس از بازی با یکدیگر، را مشاهده کنید...