• اطلاعیه سازمان لیگ در مورد حضور تماشاگران در هفته دوم

    فقط ورزشگاه هایی که به سامانه فروش بلیت الکترونیک و گیت کنترل هواداران جهت ورود به ورزشگاه مجهز شده باشند در صورت تصویب شورای تامین استان و اخذ تاییدیه های لازم طبق پروتکل ها و دستورالعمل های قبلی و تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰