•  برنامه جدید بازی‌های نساجی

     برنامه جدید بازی‌های نساجی در هفته‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اعلام شد. به گزارش “نساجی اسپرت”، بر اساس اعلام سازمان لیگ، برنامه بازی‌های نساجی در هفته‌های ۲۱، ۲۲ و‌ ۲۳ تغییر کرد و به این شرح است:
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰