• ترکیب دوتیم نساجی و گل گهر ( هفته هجدهم )

    ترکیب نساجی برابر گل‌گهر علیرضا حقیقی، سعید غلامعلی بیگی، امیرمهدی جانملکی، رضا جعفری، عبدالکریم اسلامی، حسین زامهران، حامد شیری، مرتضی منصوری، مهرداد عبدی، حسن نجفی و اکبر صادقی   ترکیب گل‌گهر مقابل نساجی محسن فروزان، محمدرضا خانزاده، آرمین سهرابیان، شایان مصلح، بهنام‌برزای، امین پورعلی، فرشید باقری، سعید صادقی، نوید عاشوری، مرتضی تبریزی، کی روش استنلی
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰