• داوران دیدار نساجی و مس رفسنجان اعلام شد.

    نساجی مازندران –  مس رفسنجان 🗓 جمعه 21 مرداد 1401 🏁 داور وسط: حمید حاج ملک 🏁 کمک اول: عسگر محمدی 🏁 کمک دوم: عباس پورحیدری 🏁 داور چهارم: علی بای 👁‍🗨ناظر: فریدون اصفهانیان
    • ۴ ماه پیش
    • ۱۳۰
    • ۰