• دور از وطن، در دل غربت!

  هو می‌شویم، همان روزی که تمام آنچه به دست ما سپردند را بر باد دادیم. درست همان روزی که دستمان را بر سرمان گذاشتیم و چشمانم را بستیم تا باور نکنیم. باور نکنیم پشت دست کسانی بازی کردیم که خیال می‌کردیم بردشان حتمی‌ست. هو کردیم و دیکته گفتیم حرف‌هایی را که در دهانمان گذاشتند، آن‌هایی […]
  • توسط admin
  • ۳ سال پیش
  • ۰
 • خروج نساجی از مازندران برای همیشه بایگانی شد

  خروج نساجی از مازندران برای همیشه بایگانی شد
  • توسط admin
  • ۳ سال پیش
  • ۰