• صندلی های اتوبوسی دوباره برگشتند به ورزشگاه شهید وطنی

    با توجه به اعتراض هواداران و اهالی رسانه، نسبت به تعویض نیمکت ذخیره ها، باز شاهد این هستیم که صندلی های اتوبوسی در حال نصب شدن هستند؟! جناب رنگرز، شما به هواداران نساجی قول تعویض صندلی ها را دادید ولی فاصله حرف تا عمل …..
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰