• آیا نساجی طلسم چهارساله خود را میشکند؟

     به گزارش “نساجی اسپرت”، ببرهای مازندران بعد از سپری کردن نیم فصل اول و قدم زدن در ساحل امن لیگ، این بار عزم خود را برای شکستن طلسم چهار ساله و کسب سه امتیاز از مدافع عنوان قهرمانی، جزم کردند .
    • ۱۰ ماه پیش
    • ۱۸۵
    • ۰