• هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک…

    هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک…  به بهانه‌ی اهانت به حاج محمد امری پیشکسوت ارزنده‌ی نساجی و البته نا‌آرامی‌های اخیر مازندران که خبرهایش در صفحات مجازی منتشر شد باید پیام‌آور عشق باشد اما زادگاه نفرت شده است…
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰