• 🛑 نساجی محکوم شد!

    به گزارش نساجی اسپرت و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، رأی خود را درباره یک بازیکن صادر کرد که به شرح زیر است:
    • ۵ ماه پیش
    • ۷۷
    • ۰