• پرواز تیم نساجی به اصفهان

    حضور کاروان نساجی مازندران در cip فرودگاه مهرآباد جهت عزیمت به اصفهان با پرواز اختصاصی هواپیمایی وارش.
    • ۹ ماه پیش
    • ۱۴۷
    • ۰