• برای شفای عاجل آرزو حضرتی دعا کنیم.

    از حضور در بیمارستان اجتناب کنید. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان قائمشهر؛ پس از خبر ناگوار مبنی بر تصادف آرزو حضرتی و حضور وی در حالت کما، بسیاری از اهالی جامعه ی ورزش پی گیر وضعیت جسمانی آرزو حضرتی هستند.
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰