• پایان هفته بیستم و تقسیم امتیازات در مشهد

    امروز نساجی با یک بازی مقتدرانه و سراسر تهاجمی به مصاف صدرنشین لیگ برتر رفت و در نهایت به تقسیم امتیازات رضایت داد در انتهای دیدار چندین بازیکن نساجی در اقدامی شایسته به احترام مردم اکراین با پوشیدن پیراهنی با نشان پرچم اکراین مخالفت خودشان را از جنگ و خونریزی در دنیا نشان دادند.
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰