• حذف نساجی از جام قهرمانان آسیا

    نساجی مدل رحمتی با یک نشتی بسیار بزرگ در خط دفاعی هم در لیگ توانایی دفاع از دروازه را ندارد هم در آسیا عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشت .
    • توسط admin
    • ۷ ماه پیش
    • ۰