• وضعیت خط کشی استادیوم وطنی

    با اینکه ماه ها از خرید ماشین مکانیزه خط کشی ورزشگاه میگذرد هنوز هم شاهد این بی نظمی هستیم .مورد ساده ای که دستاویز رسانه های هواداری رقبا شده است .      
    • توسط admin
    • ۷ ماه پیش
    • ۰