• فرشید اسماعیلی تا آخرین کالری انرژی

    فرشید اسماعیلی تا آخرین کالری انرژی در جدال نفس‌گیر نساجی و سپاهان، فرشید اسماعیلی آنقدر بیشتر از حد توانش انرژی گذاشت تا اینکه در پایان بازی، تقریبا از حال رفت.
    • توسط admin
    • ۷ ماه پیش
    • ۰