• رحمتی ترمز تیم مورایس را کشید

    تساوی نساجی و سپاهان در روزی که نساجی حاکم میدان بود و اگر از فرصت ها به خوبی استفاده میشد نتیجه بازی می توانست ۳ بر ۱ باشد .   تک گل نساجی در این دیدار توسط محمدرضا آزادی به ثمر رسید     
    • توسط admin
    • ۷ ماه پیش
    • ۰