• نامگذاری یک خیابان به نام مرحوم نادر دست نشان

    پیگیری پیشنهاد نام گذاری یکی از معابر شهری به نام اسطوره فوتبال مازندران زنده یاد نادر دست نشان توسط صادق برزوئی از اعضای محترم شورای شهر قائمشهر .  این پشنهاد را رسانه نساجی اسپرت ماه ها قبل به مجموعه شورای شهر و شهرداری داده بود که قول همکاری و مساعدت نیز شهردار وقت داده بودند […]
    • توسط admin
    • ۳ سال پیش
    • ۰