• پرواز تیم نساجی به اصفهان

    حضور کاروان نساجی مازندران در cip فرودگاه مهرآباد جهت عزیمت به اصفهان با پرواز اختصاصی هواپیمایی وارش.
    • ۶ ماه پیش
    • ۱۰۴
    • ۰