• صفحه خانگی
  • >
  • ویدیو
  • >
  • سهیل مهدی خبر داد: به شرط اجازه شورای تأمین؛ هواداران از هفته آینده در همه شهرها می‌توانند با ظرفیت ۳۰ درصدی به استادیوم‌ بروند