•  ساکت الهامی و شرطی که محقق نشد

    🔺ساکت الهامی که فصل گذشته به دلیل حفظ نساجی در لیگ برتر مورد توجه چند تیم دیگر قرار گرفته بود به شرط یک زمین خوب برای بازی قرارداد خود را با این تیم به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
    • توسط admin
    • ۲ سال پیش
    • ۰